Các bài viết phân tích nguyên lý hoạt động của điều hòa, máy lạnh đang xuất hiện trên thị trường cũng như ưu, nhược điểm và nơi thích hợp để sử dụng.