Mục này sẽ liệt kê cho bạn một số thương hiệu điều hòa, máy lạnh đang xuất hiện trên thị trường cộng với các đặc điểm của từng dòng.